Đá sọc dưa Nghệ An

Liên hệ

  • Kích thước: 30x60cm
  • Độ dày: 2cm
  • Chất liệu: 100% đá tự nhiên
  • Đơn vị cung cấp: Kosago