Tấm ốp nano N912

Liên hệ

  • Model: N912
  • Loại sản phẩm: Tấm ốp nano
  • Kích thước: 0.4*2.97*0.009M
  • Khối lượng thùng: 5KG